Gazete Gıda surfcera
Facebook     FriendFeed     Twitter
ANASAYFA   GÜNDEM   SEKTÖR   GURME   GIDAGÜVENLİĞİ   BESLENME   HAYAT   MEVZUAT   EKONOMİ   ŞİRKETLER   FUAR   KİTAP   SÖYLEŞİ   İNSAN   AMBAR   ARTI   
Video Galeri Foto Galeri Anket Sitene Ekle Rss Akışı Arşiv Bize Ulaşın
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Organik Tarımda Bitki Koruma
22 Haziran 2013, 18:00

Organik Tarımda Bitki Koruma

Prof. Dr. Hüseyin Önen

Giriş

İnsanlar ektiklerini değil hastalık, zararlı ve yabancı otlardan kurtarabildiğini hasat ederler. Bu yüzdende kültür bitkilerinin hastalık, zararlı ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekir.  İşte kültür bitkilerinin hastalık, zararlı ve yabancı otlardan etkilenmemeleri amacıyla alınan tüm önlemlere bitki koruma tedbirleri olarak nitelendirilmekte ve tüm bitkisel üretim sistemlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her geçen gün artan dünya nüfusu beraberinde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için birim alandan daha fazla ürün elde etmeye yönelik yoğun çalışmaları gündeme getirmiştir. Sanayileşmeye bağlı olarak meydana gelen teknolojik gelişmelerle birlikte tarımın diğer kollarında olduğu gibi tarımsal savaşta kullanılan bitki koruma amaçlı kimyasalların geliştirilmesine yönelik çalışmalarda büyük hız kazanmıştır. Günümüzde pestisit olarak nitelendirilen tarımsal savaş amaçlı kimyasalların üretilmesi dev boyutlardaki firmaların yer aldığı bir sektör halini almıştır. Buna bağlı olarak bu gün hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlara karşı kullanılan 1000’e yakın farklı kimyasal yapıya sahip etken madde ve bu etken maddeler kullanılarak yaklaşık 60.000 farklı formulasyona sahip ticari ilaç piyasada yer almaktadır.  Tarımsal savaş amaçlı kullanılan pestisitlerin sayı ve çeşitliliğindeki bu artış beraberinde bunların tarımsal üretimde yoğun olarak kullanımını getirmiştir. Bu sebeple geleneksel tarım sistemlerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların zararlarından korunmak dolayısıyla birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek için kimyasal savaş (pestisit kullanımı) vazgeçilmez bir hal almıştır. Ayrıca kullanım kolaylığı, etkinin çanuk ortaya çıkması gibi sahip olduğu avantajlar da pestisit kullanımını artıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  Son donemde gündeme gelen sürdürülebilir tarım uygulamalarında dahi kültürel yöntemler, biyolojik savaş ve biyoteknik savaş gibi yöntemler yanında,  entegre mücadele (IPM) içerisinde, pestisitlere yer verilmektedir. Ancak pestisit kullanımındaki aşırı ve bilinçsiz artış beraberinde bazı çevre ve sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca pestisitlere karşı her geçen gün artan oranda zararlar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar dayanıklılık geliştirmektedir. Dayanıklılık sorunu beraberinde çevre ve sağlık problemlerinde artışa neden olabilmektedir. Zira çiftçi dayanıklılık sorunu ile karşılaştığında etkisiz bulduğu pestisitin etkisini arttırmak ya da daha önceki etkiyi yakalamak gayesiyle ilacın dozunu yükseltme yoluna gitmektedir. Dozdaki bu artışta doğayı ve insan sağlığını çok daha hızlı bir şekilde olumsuz yönde etkilemektedir. Pestisitlerin çevreye olan olumsuz etkileri ana başlıklar halinde aşağıdaki sıralanmıştır;

·    Bazı pestisitler kimyasal yapıları bozulmamışsa zamanla toprakta birikerek veya gıda maddeleri üzerindeki kalıntı ile ekosistemi ve insan sağlığını tehdit eder.
·    Zamanla yeraltı sularına karışan pestisitler içme sularına,  göl veya denizlere ulaşarak çevreyi tehdit eder. Örneğin kutup ayılarında bile DDT kalıntısına rastlanmıştır.
·    Pestisitler, buharlaşarak atmosfere karışırlar. Ozon deliğinin büyümesinde Metil bromidin önemli rolü bulunmaktadır.
·    Hastalık zararlı ve yabancı otlar pestisitlere karşı zamanla dayanıklılık kazanmaktadır.
·    Bozulan doğal denge nedeniyle bazı önemsiz türler zamanla önem kazanmaktadır.
·    Parazit predatör ve bal arıları gibi bazı yararlı türler ile yaban hayatı zarar görmektedir.
·    Kültür bitkileri zarar görebilmektedir (fitotoksisite).
·    Çiftlik hayvanlarını etkileyebilmektedir.
·    Bir bütün olarak bu olumsuz etkiler doğal dengeyi bozabilmekte ve gıda zinciri ile insanları da etkilemektedir.

Giderek artan çevre bilinci ve pestisitlerin insan sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle sentetik pestisitlere göre biyolojik olarak daha kolay parçalanan alternatif arayışları hızlanmıştır.  Diğer yandan bu duyarlılığın bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde organik tarım veya ekolojik tarım ortaya çıkmıştır. Organik tarımın ortaya çıkmasında pestisitlerin çevreye ve insan sağlığına olan bu olumsuz etkileri büyük rol oynadığından, geleneksel tarımdan farklı olarak kimyasal savaşa (pestisit kullanımına) izin verilmemektedir. Bu yüzdende organik tarım ürünlerine olan talepteki artışa da bağlı olarak alternatif bitki koruma yöntemleri için arayışlar daha da hızlanmıştır. Buna rağmen, hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü organik tarımı sınırlandıran etmenlerin başında gelmektedir. Zira, ekim alanlarını genişletmek, uygun toprak işlemesi yapmak, yeterli çiftlik (geleneksel tarımda ayrıca kimyevi) gübresi kullanmak, ıslah edilmiş bitki çeşitleri kullanmak, sulama sistemlerini geliştirmek, tarım sistemlerini düzeltmek, uygun hasat ekipmanı kullanmak suretiyle tarımda üretim artışı sağlanabilmektedir. Ancak sıralanan şartları ne kadar yerine getirirsek getirelim, bitki koruma önlemlerini yerinde ve zamanında almadığımız sürece arzu ettiğimiz düzeyde ürün almak olanağımız bulunmamaktadır.  Ayrıca, organik tarımda sentetik pestisitlerin kullanımına izin verilmediğinden sadece belirli (Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, Ek-1 (B) bölümünde yer alan) ürünler, zararlı, hastalık ve yabancıot mücadelesi veya hayvan bina ve barınaklarının temizlenme ve dezenfeksiyonunda kullanılabildiğinden bitki koruma çok daha büyük önem taşımaktadır.

   
Organik tarımda bitki korumaya ilişkin temel ilkeler (Onoğur ve Çetinkaya, 1999)

a-    Organik tarım maksimum ürünü hedeflemez. Böylece tarlada hastalık etmeni ve zararlılar için uygun bir mikroklima oluşma şansı azaltılmış olur.
b-    Toprak canlı bir varlık olarak kabul edildiğinden, sentetik kimyasallar kullanılmaz. Toprağa verilen doğal kökenli besin maddelerinin önce mineralize olması ve sonra bitki tarafından alınması esas alınır. Buda toprakta mikrobiyal aktiviteyi arttırdığından toprak kökenli pek çok hastalık etmeni (patojen) rekabetçi mikroorganizmalar (antagonistler) tarafından kontrol altına alınır. Çabuk parçalanan bitki artıkları patojenlerin kışlama şansını da azaltır.
c-    Zararlı ve hastalıklara dayanıklılık gösteren, ancak verimi nispeten düşük olan eski yerel çeşitleri, dayanıklılığı düşük olan yeni çeşitlere tercih edebilir.
d-    Doğal üretim felsefesi nedeniyle, gen transferi ile dayanıklılık gösteren ve istenilen özellikler kazandırılmış bitki çeşitleri ile mikroorganizmalar kullanılmaz. Klasik dayanıklılık ıslahı önem taşır.
e-    Organik tarım işletmesinde hayvansal üretim ile bitkisel üretimi birlikte yapmayı öngörür. Böylece çiftlik gübresi kullanılarak topraktaki mikrobiyal yaşam desteklenir.
f-    Organik tarımın her üretim basamağı ve son ürün her türlü denetim ve kontrole açıktır. Bu işlemler devlet kurumları veya özel kurumlarca yürütülür. Buda bilinçsiz pestisit kullanımını engeller.  Organik ürünler niteliğini garanti eden ve yüksek fiyatlara satılmasını sağlayan etiketlerle ayırt edilir.
g-    Organik ürünler pahalıdır. Burada maksimum ürün hedeflenmemiş olması, hastalık ve zararlı nadeniyle üründe azalma olmasından kaynaklanır. Ancak geleneksel tarıma göre daha fazla kazançlıdır.
h-    Organik tarımın genel tarımdaki payı düşüktür (% 1-2), en önemli faktör doğal kökenli besin maddelerinin toprakta dönüşümü ve bitki sağlığının korunmasında sorunların olmasıdır.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Bitki korumanın esasları
(Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 10 Haziran 2005 Sayı: 25841)

Bitki koruma
    Madde 11 — Organik üretimde bitki koruma kuralları aşağıda belirtilmiştir.
    a) Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
            1) Hastalık ve zararlılara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılmalıdır.
            2) Uygun ekim nöbeti hazırlanmalıdır.
            3) Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır.
            4) Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları uygulanmalıdır.
    b) Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlara karşı yukarıda belirtilen hususların uygulanamaması veya yetersiz kalması halinde bu Yönetmeliğin Ek-1 (B) bölümünde belirtilen girdiler kullanılır.
    c) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Ek-1 (B) bölümünde yer almayan ürünler, zararlı, hastalık ve yabancıot mücadelesi veya hayvan bina ve barınaklarının temizlenme ve dezenfeksiyonunda kullanılacak ise aşağıdaki koşulları sağlaması halinde komitenin onayı ile Ek-1 (B) bölümüne ilave edilebilir.
            1) Zararlı, hastalık ve yabancıotların mücadelesi için gerekli, diğer kültürel, biyolojik mücadele metotları veya yetiştirme alternatifleri mevcut değilse,
            2) Bitki koruma ürünleri; tohum, bitki, bitkisel ürün veya hayvan ve hayvansal ürünler ile doğrudan temas etmiyor ve çok yıllık bitkilerde uygulandığı dönem itibarıyla üründe kalıntı bırakmıyorsa,
            3) Bu ürünlerin kullanımı çevre üzerinde olumsuz etki yaratmıyorsa, bu bentte yer alan hükümler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ortak kullanımda olan ürünlere uygulanmaz.
    d) Organik tarımda kullanılmasına izin verilen pestisit ve benzeri maddelerin ruhsatlandırılmasında 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
    e) Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından organik tarımda kullanılacağına dair uygunluk belgesi veya sertifika verilir.

Organik Tarımda Bitki Koruma
Organik tarımda kültür bitkilerinin zararlı, hastalık ve yabancı otlardan korunması amacıyla mekanik ve kültürel önlemleri ile toz veya sıvı formda olup uygulanmasına izin verilen belirli (Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, Ek-1 (B) bölümünde yer alan) ürünlerin, zararlı, hastalık ve yabancı ot mücadelesinde, bitkinin dayanıklılığını artırmada veya hayvan bina ve barınaklarının temizlenme ve dezenfeksiyonunda kullanılması bitki korumanın temelini oluşturmaktadır. Onoğur ve Çetinkaya, 1999 Bunlardan ilkini “Pasif Bitki Koruma “, diğerini ise “Aktif Bitki Koruma “ başlığı altında incelemiştir. Ancak organik tarım uygulamalarında öncelikle tarlamızda genellikle görülen yararlı ve zararlıların tespiti gerekmektedir. Böylece ortaya çıkması muhtemel zararlı hastalık ve yabancı ot problemleri için önceden tedbir almak mümkün olabilecektir. Diğer yandan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini de burada sıralamak gerekir. Dolayısı Organik tarımda uygulanan bitki koruma yöntemleri aşağıda ki gibi sıralanabilir. 
A. Organik tarımda kullanılabilecek mekanik ve kültürel önlemler
1.    Dayanıklı çeşitlerin kullanımı
2.    Uygun toprak işleme
3.    Dengeli gübreleme
4.    Ekim nöbeti yada ürün rotasyonu uygulamak
5.    Cins ve tür düzeyinde karışık ekim
6.    Ekim dikim sıklığının ayarlanması
7.    Ekim - dikim ve hasat tarihlerinin ayarlanması
8.    Tuzak bitki yetiştirmek
9.    Uygun sulama sisteminin seçimi, sulama zamanı ve sulama sayısının tespiti
10.    Temiz üretim materyali kullanmak
11.    Uygun yer seçimi
12.    Tarla kenarlarında veya tarla içinde yaralılar için barınak alanlar oluşturmak.
13.    Elle toplama
14.    Plastik veya bitkisel bariyerlerin kullanımı
15.    Malçlama
16.    Solarizasyon
B. Yararlı ve zararlıların takibi ve erken uyarı sistemleri
C. Biyolojik ve biyoteknik mücadele
D. Bitki koruma amaçlı kullanılan preparatlar  (Ek–1 Gübre ve Toprak İyileştiriciler ile Bitki Koruma Materyalleri)
Organik tarım uygulamalarında kültür bitkilerinde zarara neden olan, zararlı, hastalık etmenleri ve yabancı otlarla mücadelesinde kullanılan, kültür bitkisinin dayanıklılığını artıran veya hayvan bina ve barınaklarının temizlenme ve dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı yada toz materyallerin kullanılması anlamına gelir. Ancak organik tarım için onaylanmış ve etkisi doğrulanmış materyal sayısı sınırlıdır.

1. Bitki ve hayvansal orijinli maddeler

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşullan
Azadirachta indica  A. Juss (Neem ağacı) dan elde edilmiş  azadirachtin
-Insektisit.
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Hidrolize proteinler
-Çekici
-Sadece bu ekte yer alan diğer uygun ürünlerle birlikte kullanımına izin verilir.
Lesitin
-Fungisit
Balmumu
-Budama ve aşı yaralarında kullanılır.
Jelatin
-Insektisit
Nane yağı, çam yağı ve kimyon yağı gibi bitkisel yağlar
-Insektisit, akarisit, fungisit ve çimlenme önleyici.
Chrysanthemum cinerariaefolium dan elde edilmiş piretrinler
-Insektisit,
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Quassia amara’dan elde edilmiş Quassia
-Insektisit, uzaklaştırıcı
Derris  spp,  Lonchocarpus spp. ve Terphrosia spp. dan elde edilmiş rotenone
-Insektisit
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.


2. Zararlılara karşı biyolojik mücadelede kullanılacak mikroorganizmalar

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Bakteri, virüs ve fungus gibi mikroorganizmalar (örneğin; Bacillus   thuringiensis, Granül oluşturan virüs ve benzeri)
-Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

 
3. Sadece tuzak, yayıcı ve cezbedicilerde kullanılan maddeler
Tuzaklar ve yayıcıların içerdikleri maddelerin çevreye bulaşması ve ekimi yapılmış ürünlerle teması önlenmeli, kullanıldıktan sonra toplanmalı ve kullanım süresi dolanlar güvenli şekilde yok edilmelidir.

İsim
Tanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları  
 
Diamonyum fosfat ve benzeri amonyum tuzları    -Cezbedici. Sadece tuzaklarda kullanılır.    
-Cezbedici. Sadece tuzaklarda kullanılır.
Metaldehit
-Mollussisit.
-İçerisinde çiftlik hayvanları ve yaban hayvanlarını uzaklaştırıcıda bulunan tuzaklarda kullanılabilir. 31 Mart 2006 tarihine kadar geçerlidir.
Feromon
-Eşeysel davranış bozucu.
-Sadece tuzak ve yayıcılarda kullanılabilir.
Pyrethroidler (sadece deltamethrin  veya lambda-cyhalothrin)
-İnsektisit.
-Sadece türe özgü cezbedici tuzaklarda kullanılır.
-Sadece Bactrocera oleae (Gmel.} ve Ceratitis capıtata Wied’e karşı kullanılır.
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.4.Organik tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler

İsim
Tanım, içerik ve kullanım koşulları    
Bakır hidroksit, Bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat ve bakıroksit
-Fungisit.
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
-31 Aralık 2005 tarihine kadar, maksimum 8 kg saf bakır/ha/yıl, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren maksimum 6 kg saf bakır/ha/yıl kullanılır.
-Ülkede bitki koruma ürünleri ile ilgili yasal mevzuatta bakır kullanımına ilişkin sınırlamalar mevcut ise izin verilen limitler dahilinde kullanılır.
-Yukarıda belirtilen miktarlardan farklı olarak, çok yıllık bitkiler için kullanılabilecek en fazla bakır miktarı aşağıdaki gibidir:
-31 Aralık 2006 tarihinden itibaren 4 yıl geriye gidildiğinde kullanılacak toplam bakır miktarı 38 kg. saf bakır /ha’ı aşamaz.
-1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere her yıl için önceki dört yıl dikkate alınarak kullanılacak toplam maksimum saf bakır miktarı 2007 yılı dahil 36 kg/ha, 2008 yılı dahil 34 kg/ha, 2009 yılı dahil 32 kg/ha, 2010 yılı ve takip eden yıllarda 30 kg/ha miktarını

-1 Ocak 2007 tarihinden itibaren dört yıl geriye gidildiğinde kullanılacak toplam maksimum bakır miktarı, 36 kg /ha, 2008 de 34 Kg Bakır/ha/yıl, 2009 da 32 Kg Bakır/ha/yıl, 2010 da 30 Kg Bakır/ha/yıl  ve takip eden yıllarda her yıl 2 Kg Bakır/ha/yıl azaltılarak hesaplanacaktır
Etilen
-Muzların sarartılmasında kullanılabilir.
Potasyum sabunu (yumuşak sabun)
-İnsektisit
Potasyum alum (kalinite)
-Muzların olgunlaşmasının geciktirilmesinde kullanılır.
Kireç- kükürt (kalsiyum polisülfit)
-Fungisit, insektisit, akarisit
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Parafın yağları
-İnsektisit, akarisit.
Mineral yağlar
-Insektisit, akarisit, fungisit.
-Sadece meyve ağaçları, asmalar, zeytin ağaçları ve muz gibi tropik ürünlerde kullanılır.
-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir
Potasyum permanganat
-Fungisit, bakterisit.
-Sadece meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve asmalarda kullanılabilir.
Kuartz kumu
-Uzaklaştırıcı
Kükürt
-Fungisit, akarisit, uzaklaştırıcı

 5. Organik tarımda ekili bitkiler arasında yüzeye yayılan preparatlar

İsim
Tanım, içerik ve kullanım koşulları
Demir (III) ortofosfat
Mollussisit

 
6. İşletmedeki Hayvan Barınak ve Binalarında Zararlı ve Hastalık Kontrolü İçin Kullanilabilecek Girdiler

-Ek-1 (B) bölümünde 1, 2, 3, 4, 5 teki girdiler ve
-Rodentisitler (kemirgenler için)

Bitki koruma önlemleri hastalık, zararlı ve yabancıot kontrol yöntemlerini içeren bir bütündür. Hastalıkları fitopatoloji, zararlıları entomoloji ve yabancıotlarıda herboloji bilim dalı incelemektedir. Bu sebeple sırasıyla organik tarımda bitki koruma önlemlerini bu 3 zararlı gurubu ayrı ayrı ele alarak inceleyeceğiz.

Bu içerik 2964 defa okundu.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Diğer Haberler

HABER HATTI

BIZI TAKIP EDIN

 TWITTER   FACEBOOK   AHSAR   GOOGLE+   

GAZETE GIDA'DA ARA


Gelişmiş Arama

GOOGLE'DA ARA

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

KONUK YAZARLAR

A.Rasim Küçükusta A.Rasim Küçükusta
ALÜMİNYUM FOLYOLAR SAĞLIĞIMIZI RİSKE ATIYOR
Güngör Uras Güngör Uras
Gıda maddeleri ithalatının üçte biri yağlı tohumlardan
Selim İleri Selim İleri
Pilavların dünyası
Erdem Yeşilada Erdem Yeşilada
Profesörden seçme saçmalar
Erkan Topuz Erkan Topuz
Meyvelerin kabuklarındaki mucizevi şifa
Emre Aköz Emre Aköz
Üzüm üzüme baka baka
Rüştü Bozkurt Rüştü Bozkurt
Önemli bir proje: Çocuk maması üretimi
Çapar Kanat Çapar Kanat
Tuhaf bir et ithalatı
Süleyman Yaşar Süleyman Yaşar
Türkiye'nin suyunu yabancı sermaye ele geçiriyor
Mehveş Evin Mehveş Evin
Kuraklık herkesi perişan edecek
Nedim Atilla Nedim Atilla
Bir deneysel mutfak çalışması... Antik Likya'nın lezzetleri
Fikri Türkel Fikri Türkel
Arıcılık, sadece bal üretimi değildir
Osman Arolat Osman Arolat
Dünya sebze-meyve piyasası ve biz
Osman Müftüoğlu Osman Müftüoğlu
Ekmeğin siyahı makarnanın yoğurtlusu
Selahattin Dönmez Selahattin Dönmez
Tuz yerine baharat
Mehmet Yaşin Mehmet Yaşin
Tencereden geçmişi okumak
Vahap Munyar Vahap Munyar
Yeterli kuru fasulye var mı ona bakarım fiyat yetkim yok
Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu
Gıda hegemonyasına meydan okuyor
Mehmet Şeker Mehmet Şeker
Ayran siyasi simge olunca, içen ayrı düşer
Ali Ekber Yıldırım Ali Ekber Yıldırım
Ürün doğrulama ve takip sistemi...
Haşmet Babaoğlu Haşmet Babaoğlu
Simit!
Mustafa Altuntaş Mustafa Altuntaş
Kurban, hayvancılık ve veteriner hizmetleri
Yavuz Dizdar Yavuz Dizdar
Okul yemeklerinin kalitesizliği, almanız gereken ciddi önlemler
Ali Saydam Ali Saydam
Bizim köftecilere 'iletişim şart!'..
Nevin Halıcı Nevin Halıcı
Mübarek’i pilavla indirmek pişi ile göndermek
Hayrettin Karaman Hayrettin Karaman
Açık büfe israfı
Hikmet Boyacıoğlu Hikmet Boyacıoğlu
Ekmek ile ilgili doğrular, yanlışlar ve efsaneler
Mehmet Mert Mehmet Mert
Bitkisel üretimde kendimize yeterli miyiz?
Kemal Özer Kemal Özer
Meyve böceklerinden nasıl korunuruz?
Gila Benmayor Gila Benmayor
Altın bileziğimiz: Gastronomi
Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk
Kur’an’a göre helal gıda
Simge Çıtak Simge Çıtak
Diyetkolik misiniz?
Nihal Kemaloğlu Nihal Kemaloğlu
Zehirli şekerimiz "nereden" geliyor?
Taylan Erten Taylan Erten
GDO'lu mısır pancara karşı
Bülent Şık Bülent Şık
Sarıkeçili yörükler ve GDO'lu pirinçler
Melis Alphan Melis Alphan
Çocuk mu kandırıyorsunuz?
Celel Toprak Celel Toprak
Sağlıklı beslenme için ortak akıl arayışı
Yaşar Süngü Yaşar Süngü
Yoksulluk, ekmeği çöpe atmakla başlıyor
Damla Çeliktaban Damla Çeliktaban
Mayanın mayası
Hilmi Develi Hilmi Develi
Plastikçilerin derdi bitmiyor..
Koray Çalışkan Koray Çalışkan
GDO-kanser ilişkisi kanıtlandı
İsmet Berkan İsmet Berkan
Demek GDO'da da bilime ihtiyaç varmış...
Esen Evran Esen Evran
Fransızlar durdu Sabancı Dia'da gazladı
Kadir Dikbaş Kadir Dikbaş
Gıdadan ilk sinyaller
Ali Ağaoğlu Ali Ağaoğlu
Hububat rallisi
Meral Tamer Meral Tamer
Organik sebze-meyveye lezzet de geldi
Funda Özkan Funda Özkan
'Okul sütünde AK Parti'ye sorulacak tek soru var'
Abdurrahman Yıldırım Abdurrahman Yıldırım
Tarım ve turizm stratejik sektörler
Cüneyt Özdemir Cüneyt Özdemir
Sütten ağzı yanan hükümet
Metin Münir Metin Münir
Tohumların dünyasında
Yasemin Bradley Yasemin Bradley
Uzun yaşam reçetelerinden biri gün aşırı aç kalmak

E-BÜLTEN


Ad Soyad:
E-Posta: